AFLYST- Generalforsamling 2020

INDBYDELSE til ÅRSMØDE 
Med ordinær generalforsamling i Porfyriforeningen.dk

AFLYST

Bestyrelsen ser på, hvordan corona situationen udvikler sig, og udsender mail med ny indkaldelde til generalforsamling, når det igen bliver muligt at mødes.

Søndag den 22. marts 2020 kl. 13-15 i Østergades Forsamlingshus,
Østergade 33, 5500 Middelfart

Forsamlingshuset ligger i gå-afstand (700 m) fra stationen.
Der er Parkering udenfor bygningen eller ved Kvickly, Østergade 18.

Evt. henvendelse på tlf. Peder: 42401133 eller Nina: 29259663

Medlemmer af bestyrelsen vil være til stede fra kl. 12-16. Vi kan kontaktes på tlf. Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på tlf. eller på mail: bestyr@porfyriforeningen.dk.

Lysforholdene i bygningen vil blive tilpasset EPP-medlemmerne.

Program:

 • sandwich / vand, præsentation af deltagerne
 • generalforsamling
 • film / nyt om EPP / Nyt om AIP
 • kaffe / te / kage, med mulighed for erfaringsudveksling

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed.
 4. Aflæggelse af formandsberetning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
 6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens forslag – uændret, 100 kr årligt)
 7. Fastsættelse af virksomhedsplan og budget
 8. Valg til bestyrelsen (p.t. Peder Sørensen, Nina Svanborg, Herbert Muhr)
 9. Valg af revision, (pt. Ove Hald, suppleant Marian Arenfeld)
 10. Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
 11. Eventuelt

 Kontingentbetaling