Medlemskab

Alle kan blive medlem af Porfyriforeningen.dk

Indmeldelse foregår ved at du udfylder nedenstående skema og indbetaler kr 100 til vores kontonummer (skriv navn på modtagers kontoudskrift).
Vores kasserer vil derefter sende dig en bekræftelse, enten pr. post eller email, efter han har set pengene er gået ind.

Ønsker flere fra samme hustand at være medlem, så husk at anføre navn og adresse på alle medlemmerne, med en kommentar om hvilken person informationsmateriale skal sendes til, så vil vi bestræbe os på at spare postvæsenet for ekstra vægt.

Indmeldelse
Type Medlemskab Har selv sygdommen
Støttemedlem
          


* Ikke nødvendigt at udfylde, men vil være praktisk for foreningen.