Kontingent

Når du betaler, bedes du angive hvem du betaler for, mailadresse(r) og hvilket telefonnummer du kan kontaktes på. På den måde kan vi sørge for at holde medlemsoplysningerne opdateret.*

Du kan betale ved at indsætte pengene på vores konto:* Dine oplysninger vil ikke uden dit samtykke kunne bruges i andre sammenhænge, end til foreningens interne administration. Du kan altid spørge os, hvile oplysninger vi ligger inde med, ved henvendelse til: kasserer@porfyriforeningen.dk. Du kan også kan bede om at få slettet dele af, eller alle oplysninger. Ved udmelding, eller hvis vi erfarer at et medlem er død, vil data blive slettet senest efter et år.