Medlemskab

Alle kan blive medlem af Porfyriforeningen.dk

Indmeldelse foregår ved at du udfylder nedenstående skema og trykker “indsend”.

Kontingentet er kr. 100 årligt (NB: Fra 2024 stiger kontingentet til 150 kr årligt).

Pengene kan overføres til vores bankkonto eller indbetales via MobilePay . Se nærmere her.  Vores kasserer vil sende dig en bekræftelse, enten pr. post eller på email, når pengene er gået ind.

Ønsker flere fra samme hustand at være medlem, så husk at anføre navn og adresse på alle medlemmerne, med en kommentar om hvilken person evt. informationsmateriale skal sendes til, så vil vi bestræbe os på at spare postvæsenet for ekstra vægt.

Vi vil dog fortrinsvist kontakte jer via mail, evt. sms.

Dine oplysninger vil ikke uden dit samtykke kunne bruges i andre sammenhænge, end til foreningens interne administration. Du kan altid spørge os, hvile oplysninger vi ligger inde med, ved henvendelse til: kasserer@porfyriforeningen.dk. Du kan også kan bede om at få slettet dele af, eller alle oplysninger. Ved udmelding, eller hvis vi erfarer at et medlem er død, vil data blive slettet senest efter et år.

Udfyld skemaet her for medlemskab