Referat af Generalforsamling i Porfyriforeningen.dk 2014

1) Dirigent: Nina Svanborg

2) Referent: Pascal d’Hermilly

3 Generalforsamlingens lovlighed: ja

4) Formandens beretning. Som udleveret. EPP. Supplerende: Scenese implantatet trækker ud. 29 april holder EMA, European Medical Association, holder møde i London hvor vi muligvis bliver bedt om at deltage og fortælle om porfyri. Anette Bygum på Odense ,

5)regnskabet godkendt

6) medlemskontigent forbliver 100kr.

7)Vi vil afholde 2 møder i løbet af året.

Budgettet: er godkendt.

8) valg til bestyrelsen.

 • Stine Wagner trækker sig
  • Susanne stiller op og bliver valgt.
 • Pascal genopstiller.
  • Genvalgt
 • Dennis genopstiller.
  • Genvalgt
 • Bestyrelsesuppleant
  • Ingen er valgt.

9) revisor

Laura juvik er genvalgt.

Ingen revisor supplant.