generalforsamling 2018 – referat

ÅRSMØDE 2018 / ordinær generalforsamling i Porfyriforeningen.dk
Lørdag den 10. Marts 2018 klokken 14:00 – 16:00
I Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
Lokale 1, 3 sal

Efter generalforsamlingen: Fri snak og erfaringsudveksling.
Der blev serveret kaffe / te.

Referat af generalforsamling

 1. Valg af dirigent – Helle Björklund
 2. Valg af referent – Nina Svanborg
 3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
 4. Aflæggelse af formandens beretning (Peder Sørensen):

Peter overtog formandsposten med kort varsel sidste forår, og drog til Bordeaux til porfyrikonference.  Peder kom med en indlevende og vidende beskrivelse af sine indtryk fra konferencen. Fx fortalte han at der i Rotterdam er et operationsrum forberedt til operation af EPP patienter (med det rigtige lys). Klart i døgndrift – formodentlig det eneste i EU.

Der er kommet et nyt stof til AIP’er, og der forskes i at fjerne stopkoden på EPP genet.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for forgangne år (2017) (Nina Svanborg)
 2. Fastsættelse af kontingent 2019 (bestyrelsen forslår uændret kontingent på 100kr). Vedtaget
 3. Fastsættelse af virksomhedsplan og budget. _
 4. Valg til bestyrelsen: På valg: Pascal d’Hermilly, Dennis Andresen (begge villige til genvalg) – Begge blev genvalgt. Susanne Marquardsen ønskede ikke at genopstille. Der blev ikke valgt suppleanter, bestyrelsen fik mandat til at finde suppleanter.
 5. Valg af revision – Laura Juvik
 6. Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.
 7. Eventuelt. Husk telefonnummer på to bestyrelsesmedlemmer på indkaldelsen.