Generalforsamling 2020 – referat

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Blev afholdt Søndag den 27. september 2020 kl. 13-15 i Østergades Forsamlingshus,
Østergade 33, 5500 Middelfart

Der var mødt 10 medlemmer frem og dertil to på Skype / telefon.

Mange typer af porfyri / landsdele var repræsenteret, og i betragtning af cororna-situationen, må det siges at være et fint fremmøde. Vi havde god eftermiddag i hinandens selskab, og der blev udvekslet erfaringer. Se referatet fra generalforsamlingen her.

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed.
 4. Aflæggelse af formandsberetning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
 6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens forslag – uændret, 100 kr årligt)
 7. Fastsættelse af virksomhedsplan og budget
 8. Valg til bestyrelsen (p.t. Peder Sørensen, Nina Svanborg, Herbert Muhr)
 9. Valg af revision, (pt. Ove Hald, suppleant Marian Arenfeld)
 10. Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
 11. Eventuelt

Hvis du stadig ikke har betalt kontingent, kan du se hvordan du skal gøre ved at klikke på linket:  Kontingentbetaling