Generalforsamling 2013

Porfyriforeningens årsmøde nærmer sig, med mulighed for at møde andre der har porfyri, samt udveksling af erfaringer.

Afholdes Lørdag den 16. Marts 2013 klokken 14:00
I fælleslokalet på Islands Brygge 24 A, st., t.h., København S
Hvortil vi inviterer Axel Brock som vil opdatere os med den aktuelle stand af Porfyri
Axels indlæg og spørgsmål er fra 14:30 til 15:30

Derefter holdes generalforsamling kl. 15:45 / 16:00 med nedenstående dagsorden.

Generalforsamlingsdagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
4. Aflæggelse af formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2012
6. Fastsættelse af kontingent 2013 (bestyrelsen forslår uændret kontingent).
7. Fastsættelse af virksomheds plan og budget 2013
8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode og suppleanter for en 1-årig periode.
Bestyrelsen består af Herbert Muhr(formand), Dennis Andresen(kasserer), Thorsten Jensen, Nina Svanborg og Pascal dHermilly.
På valg er Nina (genopstiller) og Torsten(genopstiller ikke)
1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
2. valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
Vibeke Fejerskov genopstiller som bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor
1. Revisor – Laura Juvik (villig til genvalg)
2. Revisor suppleant – ingen
10. Behandling af indkomne forslag – der er ikke modtaget nogen.
11. Eventuelt.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og glæder sig til at se jer.